Onderhandelingsakkoord bereikt over nieuwe kapperscao

Onderhandelingsakkoord bereikt over nieuwe kapperscao

Cao-partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de kappersbranche. De nieuwe cao voorziet in een loonsverhoging van 2 procent voor zeven maanden, met ingang van 1 januari 2020. De cao geldt tot 1 februari 2020. Cao-partijen willen deze cao-periode gebruiken om een brede, gezamenlijke toekomstagenda te ontwikkelen met aandacht voor o.a. een gelijk speelveld en voorlichting/handhaving van de cao.

Gezamenlijke cao

ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen zijn verheugd dat er, na een moeilijke periode in de arbeidsverhoudingen, weer een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt is tussen alle drie genoemde cao-partijen.

Functie/loongebouw

In het onderhandelingsresultaat zijn o.a. aanvullende afspraken gemaakt over het functiegebouw dat in 2018 is geïntroduceerd en over het verrichten van onderzoek naar de effecten van variabele beloning.

Duurzame inzetbaarheid en handhaving cao

In het onderhandelingsresultaat is ook overeenstemming bereikt over extra investering in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hiervan kunnen zowel werkgevers als individuele werknemers gebruik maken. Daarnaast wordt er door alle partijen extra ingezet op handhaving van de cao.

Raadpleging achterban Cao-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Indien de achterbannen akkoord gaan komt er een nieuwe cao tot stand met een looptijd van 1 juli 2019 tot 1 februari 2020.

TOP HAIR

TOP HAIR magazine komt 11 x uit per jaar en is het vakglossy voor ambitieuze kappers en saloneigenaren in de Benelux.

No Comments Yet

Comments are closed