Branchevereniging desinfectiemiddelen (NVZ) bezorgd: Illegale desinfectiemiddelen veroorzaken stijging in ongevallen

Branchevereniging desinfectiemiddelen (NVZ) bezorgd: Illegale desinfectiemiddelen veroorzaken stijging in ongevallen

Vandaag is er gemeld dat er meer vergiftigingen zijn door verkeerd gebruik van desinfectiemiddelen (ontsmettingsmiddelen) voor handen. Om het veilig en effectief gebruik van deze producten te garanderen, moeten desinfectiemiddelen toegelaten worden in Nederland voordat je deze mag verkopen en gebruiken. Helaas is de markt inmiddels overspoeld met niet-toegelaten desinfectiemiddelen: producten die niet werkzaam zijn tegen het coronavirus en waarop het etiket vaak niet waarschuwt voor de gevaren.
Door de coronacrisis is er meer aandacht voor handhygiëne. Voor de gewone consument is het advies, ook volgens het RIVM, om regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Als men geen toegang heeft tot water, zeep en een wasbak, kan worden overwogen om een (toegelaten( handdesinfectiemiddel toe te passen. Helaas wordt de markt nu overspoeld door niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen die niet veilig zijn. Het is daarom van belang dat de overheid streng optreedt tegen deze illegale en gevaarlijke producten.


Een toegelaten desinfectiemiddel moet bij gebruik veilig zijn voor mens, dier en milieu en daarnaast effectief zijn. Leveranciers van toegelaten desinfectiemiddelen moeten hiervoor voldoen aan strenge testen beoordeeld worden door een onafhankelijke organisatie (het Ctgb) voordat deze desinfectiemiddelen worden toegelaten. Het Ctgb schrijft voor welke informatie op het etiket moet worden vermeld zodat het product veilig en effectief gebruikt kan worden.

Daarom is het advies: gebruik alleen toegelaten desinfectiemiddelen. Deze zijn te herkennen aan een toelatingsnummer op het etiket (format 12345 N of NL-1234567-1234). Lees en volg de gebruiksinstructies op het etiket. Pas de correcte procedure voor het desinfecteren van handen toe, deze is te vinden via: https://www.nvz.nl/download_file/624/


Over NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam
NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. De NVZ is kenniscentrum op het gebied van de waarden schoon, hygiënisch en duurzaam.

TOP HAIR

TOP HAIR magazine komt 11 x uit per jaar en is het vakglossy voor ambitieuze kappers en saloneigenaren in de Benelux.

No Comments Yet

Comments are closed