Motivatie door Communicatie

6,95

Motivatie komt niet zo maar uit de lucht vallen. In dit -eboekje wordt uitgelegd wat motivatie precies is en hoe uzelf en uw team optimaal motiveert. Onderwerpen die in het e-boekje worden besproken zijn o.a.:

1] Zelfmanagement
2] Resultaat gericht denken
3] Motivatie valkuilen
4] Het 20/80 principe van Pareto
5] Delegeren en motiveren
6] De 7 sleutels voor een goede werksfeer
7] De 7 sleutels voor motivatie