Op Haren & Snaren

Op Haren & Snaren

Druk,Drukker,Drukst…

Ooit was ik van plan om minimaal ééns per twee maanden een blog te schrijven voor collegae, lokale kranten of bedrijven, maar helaas….de werkelijkheid besliste anders; Door toenemende drukte in zowel salon als op vak-trainer gebied, moest ik mijn voornemen laten varen, en schreef alleen nog maar in opdracht.
Tóch ben ik nu maar weer eens in de virtuele pen geklommen, omdat ik in de afgelopen periode genoeg aanvoer van onderwerpen kreeg om over te schrijven.

Een beetje meer dan gedacht…

Zo was ik kortgeleden bij een management training waar onder andere de komende BTW verhoging aan de orde kwam.
“Doorberekenen !” , was de mededeling van de cursusleider.
“Hoeveel ? “, was de vraag van één der cursisten.
“Minimaal 10% !”, was het antwoord.
“SCHRIK ! “, was de reactie van een enkeling….
“Maar…dan moet ik dus met 10% mijn prijzen verhogen terwijl de BTW slechts met 3% stijgt, hoe leg ik dat verschil uit? “

Duur,Duurder,Duurst…

Rustig vertelde de cursusleider over de gestegen kosten in het afgelopen jaar;
Medewerkers ontvangen vanaf mei 2018 méér loon wat veelal niet doorberekend is
per die datum, vervolgens wordt dit loon nogmaals aangepast per 1 Januari 2019,
wat het totaal op bijna 6% brengt, reken daarbij de BTW verhoging, stijging van
de inkoopkosten, en er blijft nog steeds niets extra over voor de ondernemer.

De één knikte beamend, de ander trok bleek weg;
“Dit kan ik niet verkopen aan mijn klanten”, was een veel gehoorde opmerking.

En ik dan…

Vanzelf gingen mijn gedachten uit naar mijn situatie;
In een dorp met bijna 1000 inwoners, de duurste van de 3 aldaar gevestigde salons…hoe zou dat bij mijn klanten vallen?

Steuntje in de rug….

Ik ging vol goede moed met de kennis uit de cursus aan de slag, en besloot dat ik hoe dan ook een aanpassing in mijn prijzen zou gaan doen ;
Óók ik had de loonkosten stijging niet doorberekend per 1 mei, dus was ik al een half jaar bezig met minder marge op onze behandelingen.

Kort daarna werd er een afspraak gemaakt door een dame die graag gekleurd wilde worden vanwege het feit dat haar thuiskapster met zwangerschapsverlof was.

“ik heb het recept meegekregen van mijn kapster “, zei ze, en liet ons een briefje zien van een merk waar wij niet mee werken, waardoor we de kleuring om moesten zetten naar ons merk.

“Mijn kapster maakt het altijd lekker “mat” van kleur”, vertelde ze terwijl wij haar, in onze ogen, goudblonde kleur bekeken.
Na goed overleg gingen we aan de slag, en een aantal uren later ging deze dame met een échte koel blonde kleur de deur uit;
Het was haar ook al opgevallen dat de kleuring bij ons langer duurde, en het resultaat beduidend méér op haar wens aansloot dan voorheen, maar…”we waren wél duurder!”.
Knippen hoefde niet, want “dat was prima zoals het was…..”

Mijn team en ik vonden het jammer dat we niets aan de “coupe” mochten doen, want dat was ons een doorn in het oog;
Weinig aansluiting in de contour, valling na styling gaf aan dat de geknipte lagen onvoldoende aansloten, en dus een ontevreden gevoel bij ons, want, we hadden het niet “af” kunnen maken.
Onze jongste medewerker vroeg zich af of “deze mevrouw dat zelf nou niet zou zien?” Klaarblijkelijk niet!

Kort daarna kwamen we een voormalige klant van ons tegen bij een evenement;
Ik had al eens gezien dat ze elders gekleurd werd, en dat de haarkwaliteit hierdoor niet altijd op het niveau bleef wat wij altijd nastreven;
Er was een fors stuk van haar lange manen afgeknipt, waarschijnlijk omdat de punten steeds minder van kwaliteit werden.
Óók hier zagen we van verre dat er onvoldoende aansluiting was, en het haar niet de ‘valling’ had die de dame in kwestie zou mogen verwachten.
Maar…de salon waar deze dame heen was geweest bleek weer beduidend duurder te zijn dan ons!

Goed,Beter,en nog iets beter….

Zoals het bovenstaande al aangeeft, is er een groot verschil tussen de diverse manieren waarop een bedrijf zich in de markt kan zetten;
Wat voor de één goed is, is voor een ander niet goed genoeg.
Het maakt waarschijnlijk niet uit wát en hóe je het doet, het is van belang dat jouw klant hier de waarde van ziet, en bereid is deze te betalen.

Wanneer je daar vanuit gaat, mag het nóóit een probleem zijn om de prijzen aan te passen:

Als de kosten stijgen móet de prijs mee omhoog, een klant komt bij jou vanwege jouw kennis en kunde, en zal een prijsstijging accepteren mits je dit voldoende onderbouwt.

TOP HAIR

TOP HAIR magazine komt 11 x uit per jaar en is het vakglossy voor ambitieuze kappers en saloneigenaren in de Benelux.

No Comments Yet

Comments are closed