Nieuwe informatie over economie en arbeidsmarkt van de kappersbranche

Nieuwe informatie over economie en arbeidsmarkt van de kappersbranche

Het is voor de kappersbranche erg belangrijk om over actuele informatie te beschikken. De kappersbranche heeft onderzoeksbureau Panteia daarom een onderzoek naar economie en arbeidsmarkt laten uitvoeren. Het gaat om zes afzonderlijke onderzoeken: rapportages over enquêtes onder werkgevers, werknemers, leerlingen, scholieren en consumenten en één met een prognose van de aansluiting tussen vraag en aanbod.

Ruim driekwart van de kappersbedrijven is zzp’er
Volgens het onderzoek kent de kappersbranche in totaal iets meer dan 25.000 bedrijven. Daarvan hebben er ongeveer 5.700 personeel. Voor de rest gaat het om zzp-bedrijven: zzp’ers die vanuit hun woonhuis opereren (7.100), ambulante zzp’ers (5.900) en zzp’ers met een bedrijfspand (6.500). Van de bedrijven met personeel hebben er 1.400 een omzet van meer dan €175.000. Bij deze bedrijven werken er ruim 45.000 personen. Een kwart van de bedrijven met personeel nam in 2016 personeel aan; in totaal zo’n 2.900 personen.

Meerderheid kappers is tevreden en leert regelmatig bij
Het overgrote deel van het personeel bestaat uit vrouwen die parttime werken, gemiddeld zo’n 25 uur per week. Bijna alle kappers hebben een erkend vakdiploma. Daarnaast heeft in 2016 driekwart van hen nog eens een aanvullende vakopleiding gevolgd. Kappers zijn vooral tevreden over de inhoud van hun werk en de werkomgeving. Nog geen 5% is op zoek naar ander werk buiten de kappersbranche.

Grote kans op werk in kappersbranche
Van de gediplomeerde leerlingen gaat 84% als kapper werken terwijl nog eens 7% werk en een vervolgopleiding bij een kappersbedrijf combineert. De kans op werk na de opleiding is dan ook redelijk groot, waarbij wel vaak jongeren met een allround kappersopleiding (MBO3) moeten starten op het niveau kapper (MBO2). De drie belangrijkste redenen om te kiezen voor een kappersopleiding zijn ‘leuk werk’, ‘kunnen verzorgen van uiterlijk van mensen’ en ‘met mensen werken’. Scholieren associëren voor hun schoolkeuze het kappersberoep vooral met klantvriendelijk, mensen mooi maken, verzorgend en trendgevoelig.

Mannen gaan gemiddeld genomen vaker naar de kapper dan vrouwen, maar vrouwen kiezen dan vaak voor een duurdere en meer uitgebreide behandeling. Klanten blijven vooral bij een kapper vanwege de redelijke prijs en de kwaliteit van het knippen. Met name vrouwen vinden ook de manier van omgaan met klanten belangrijk.

Opdrachtgevers van het onderzoek zijn de sociale partners in de branche (ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen). Het onderzoek is mede gefinancierd uit middelen van het Centrum voor Ambachtseconomie. De rapportage over het onderzoek onder werkgevers bouwt deels voort op het Branchestructuuronderzoek dat in 2012/13 door EIM Panteia is uitgevoerd.

TOP HAIR

TOP HAIR magazine komt 11 x uit per jaar en is het vakglossy voor ambitieuze kappers en saloneigenaren in de Benelux.

No Comments Yet

Comments are closed