Onderhandelingsresultaat bereikt over kappers-cao

Onderhandelingsresultaat bereikt over kappers-cao

Cao-partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de kappersbranche. De onderhandelingen, waarbij de uitkomsten van een enquête onder de leden van FNV MOOI werden meegenomen, resulteerden in een onderhandelingsresultaat dat de belangen van zowel werknemers als werkgevers in de kappersbranche behartigt. De nieuwe cao zal van kracht zijn van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Afspraken in het kort:

  • Looptijd: 01.07.2023 t/m 30.06.2024.
  • Lonen en toeslagen: +9% (+6% 01.07.2023 en +3% 01.02.2024).
  • Afschaffing lage BBL-lonen.
  • Geen uitbreiding van Loongebouw B. Er is een onderzoek gestart naar Loongebouw A en B.
  • Km-vergoeding omhoog: vanaf 01.07.2023 naar € 0,21 en vanaf 01.01.2024 naar € 0,22.
  • De gemaximeerde staffel in de km-vergoeding verdwijnt.
  • Verplichte trainingen/scholing worden betaald.
  • Pensioenregeling: de intentie om het huidige pensioen te handhaven.
  • Voor kapper-werknemers is geld vrijgemaakt voor individueel opleidingsbudget.
  • Aandacht voor individueel maatwerk bij palliatieve zorg en rouwverlof.

Loonsverhoging en Toeslagen

Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe cao is een aanzienlijke loonsverhoging van 9% over de gehele looptijd van één jaar. Deze loonsverhoging zal in twee stappen plaatsvinden, waarbij een verhoging van 6% ingaat op 1 juli 2023 en een verdere verhoging van 3% op 1 februari 2024. Deze loonstijging ligt boven het landelijk gemiddelde voor een cao van één jaar en toont de inzet van de cao-partijen om de kapper-werknemers te waarderen en nieuwkomers aan te trekken voor de branche.

Afschaffing Lage BBL-lonen en Loongebouw

De nieuwe cao zal ook resulteren in de afschaffing van de lage BBL-lonen. Dit betekent dat werknemers die via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in de kappersbranche werken een eerlijk loon ontvangen. Daarnaast is er een onderzoek gestart naar Loongebouw A en B, met als doel om in de toekomst een passend loongebouw te kunnen hanteren.

Verhoogde Km-vergoeding en Wegvallen van Gemaximeerde Staffel

Een andere positieve ontwikkeling in de nieuwe cao is de verhoging van de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoer. Vanaf 1 juli 2023 zal de vergoeding stijgen naar €0,21 per kilometer voor afstanden tussen 10 en 40 kilometer enkele reis. Vanaf 1 januari 2024 zal dit verder toenemen naar €0,22 per kilometer. Bovendien verdwijnt de gemaximeerde staffel die voorheen van toepassing was, waardoor werknemers een eerlijke vergoeding ontvangen voor hun reiskosten.

Verbeterde Arbeidsvoorwaarden en Opleidingsmogelijkheden

De nieuwe cao biedt ook diverse verbeteringen in arbeidsvoorwaarden. Werkgevers zullen verplichte trainingen, scholing, cursussen, shows, demonstraties en introductiebijeenkomsten volledig vergoeden. Daarnaast is er aandacht voor individueel maatwerk bij palliatieve zorg en rouwverlof. Werkgevers en werknemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen.

TOP HAIR

TOP HAIR magazine komt 10 x uit per jaar en is dé vakglossy voor ambitieuze kappers en saloneigenaren in de Benelux.

No Comments Yet

Comments are closed